Ceza Bölümü         2001/90 E.  ,  2001/82 K.
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmıştır. İzinsiz olarak kopyalanması ve dağıtılması hukuki sorumluluk gerektirir.

            Davacı                      : K.H.

            Ölen                           : E.K.

            Yakınan-Sanıklar    : 1-H.N.K.

                                                 2-Z.D.

                                                 3-Ş.D.

                                                 4-C.D.

                                                 5-Ö.D.

            Sanıklar                    : 1-R.Ü.

                                                 2-N.K.

                                                 3-M.K.

                                                 4-M.H.K.

             O L A Y                      : 22.1.1999 günü, Isparta 40. P. Er Eğt. A. Komutanlığı emrinde görevli olup izinde bulunan yakınan sanık P. Er Z.D., H.N.K., Ş.D., C.D., Ö.D. ile sanıklar R.Ü., N.K., M.K., M.H.K. arasında çıkan kavga sırasında, sanık Z.D.'nın bıçakla E.K.'a vurarak ölümüne neden olduğu, yakınan sanık H.N.K.'ı da 10 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaraladığı, sanık R.Ü.'in de tabanca ile yakınan sanık Z.D.'yı 10 gün iş ve güçten kalacak şekilde yaraladığı ve kavga sırasında faili belli olmayacak şekilde yakınan sanıklar Ş.D., C.D. ve Ö.D.'nın yaralandıkları ileri sürülerek, yakınan sanık Z.D.'nın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 448, 456/4, 457/1., 6136 sayılı Kanun'un 15/1., sanık R.Ü.'in eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 456/4, 457/1., 6136 sayılı Kanun'un 13/1, diğer sanıkların ise, Türk Ceza Kanunu'nun 464/3. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 22.9.1999 gün ve E:1999/834, K:1999/39 sayılı iddianamesiyle kamu davası açılmıştır. 

            GEBZE AĞIR CEZA MAHKEMESİ: 8.3.2000 gün ve E:1999/48, K:2000/35 sayıyla; sanıklardan Z.D.'nın suç tarihinde asker kişi olduğu bu nedenle 353 sayılı Yasa'nın 18. maddesi uyarınca sanıkların askeri yargı yerinde yargılanmaları gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeyen karar kesinleşerek, dava dosyası, Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

DAĞ KOMANDO OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ASKERİ MAHKEMESİ: 20.2.2001 gün ve E:2001/131, K:2001/40 sayıyla; asker kişi sanığa yüklenen eylemin askeri suç olmaması, askeri bir suça bağlı bulunmaması, asker kişiye karşı, askeri mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarakta işlenmemesi nedeniyle görevsizlik kararı vermiş, dava dosyası, Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca, Mahkememize gönderilmiştir. 

İNCELEME VE GEREKÇE: Uyuşmazlık Mahkemesi Ceza Bölümünün, Ali HÜNER’in Başkanlığında, Üyeler; Cengiz ERDOĞAN, Refik DİZDAROĞLU, Keskin KAYLAN, Necmettin ÖZKAN, Recep SÖZEN, Ahmet ALKIŞ' ın  katılımlarıyla yapılan 11.6.2001 günlü toplantısında, Raportör-Hakim G. Fatma BÜYÜKEREN’ in, başvurunun reddi yolundaki raporu ve dosyadaki belgeler okunduktan; ilgili Başsavcılarca görevlendirilen Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa EKİNCİ ile Askeri Yargıtay Başsavcı Yardımcısı Cemil KAYILIOĞLU'nun, başvurunun reddine ilişkin yazılı ve sözlü açıklamaları dinlendikten sonra GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 

USULE İLİŞKİN İNCELEME:

            Dosyanın incelenmesinde, askeri yargı yerince verilen görevsizlik kararının, sanıklardan H.N.K. ile M.K.'ya tebliğ edilmediği  anlaşılmıştır. 

Uyuşmazlığın incelenebilmesi için, 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 1 ve 14. maddeleri uyarınca, yargı yerlerince verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması gerekmektedir. Yargı yolunu değiştirmeye yönelik görevsizlik kararlarının temyize tabi oldukları kuşkusuzdur. Böylece sanıklar H.N.K. ile M.K.'ya tebliğ edilmeyen görevsizlik kararının kesinleşmesinden söz edilmesine olanak yoktur. 

            Açıklanan nedenlerle, Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararının kesinleşmemiş olması nedeniyle, 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından, aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ: 2247 sayılı Yasa'nın 1 ve 14. maddesinde belirtilen koşullar oluşmadığından aynı Yasa'nın 27. maddesi uyarınca yöntemine uygun bulunmayan başvurunun reddine, 11.6.2001 günü  kesin olarak oybirliği ile karar verildi.